Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

Checklist of Plants of India

Family List of Volume ALGAE-2
98 items found, displaying all items1
Name Volume Lower Taxa #
NEMATOCHRYSIDACEAE ALGAE-2 0
POLYBLEPHARIDACEAE ALGAE-2 1
ACROSIPHONIACEAE ALGAE-2 1
ASTREPHOMENACEAE ALGAE-2 1
BOTRYDIACEAE ALGAE-2 1
CENTRITACTACEAE ALGAE-2 1
CHARACIOSIPHONACEAE ALGAE-2 1
COELASTRACEAE ALGAE-2 1
CRASPEDOMONADACEAE ALGAE-2 1
DERBESIACEAE ALGAE-2 1
EUSTIGMATACEAE ALGAE-2 1
GLOEOBOTRYDACEAE ALGAE-2 1
GOMONTIACEAE ALGAE-2 1
HAEMATOCOCCACEAE ALGAE-2 1
HALOSPHAERACEAE ALGAE-2 1
HETEROCHLORIDACEAE ALGAE-2 1
HETERORHIZIDACEAE ALGAE-2 1
HYDRURACEAE ALGAE-2 1
LAGYNIACEAE ALGAE-2 1
MICROSPORACEAE ALGAE-2 1
NEMATOCHRYSIDACEAE ALGAE-2 1
NEPHROSELMIDACEAE ALGAE-2 1
OCHROMONADACEAE ALGAE-2 1
OLTMANNSIELLACEAE ALGAE-2 1
OPHIOCYTIACEAE ALGAE-2 1
PARAPHYSOMONADACEAE ALGAE-2 1
PEDINOMONADACEAE ALGAE-2 1
PHAEOPHILACEAE ALGAE-2 1
PHAEOTHAMNIONACEAE ALGAE-2 1
PLEUROCHLORIDACEAE ALGAE-2 1
PROTOSIPHONACEAE ALGAE-2 1
PRYMNESIACEAE ALGAE-2 1
PYRAMIMONADACEAE ALGAE-2 1
RADIOCOCCACEAE ALGAE-2 1
RHIZOCHRYSIDACEAE ALGAE-2 1
RUTTNERACEAE ALGAE-2 1
SPHAEROPLEACEAE ALGAE-2 1
SPONDYLOMORACEAE ALGAE-2 1
STYLOCOCCACEAE ALGAE-2 1
THALLOCHRYSIDACEAE ALGAE-2 1
COLEOCHAETACEAE ALGAE-2 2
PLEUROCOCCACEAE ALGAE-2 2
ANADYOMENACEAE ALGAE-2 2
BOTRYOCHLORIDACEAE ALGAE-2 2
BRYOPSIDACEAE ALGAE-2 2
CAULERPACEAE ALGAE-2 2
CHAETOSPHAERIDIACEAE ALGAE-2 2
CHLOROTHECIACEAE ALGAE-2 2
COCCOMYXACEAE ALGAE-2 2
CYLINDROCAPSACEAE ALGAE-2 2
GONATOZYGACEAE ALGAE-2 2
HETEROCAPSACEAE ALGAE-2 2
HETEROCLONIACEAE ALGAE-2 2
LEPOCHROMONADACEAE ALGAE-2 2
MALLOMONADACEAE ALGAE-2 2
PHYLLOSIPHONACEAE ALGAE-2 2
PLATYMONADACEAE ALGAE-2 2
SYNURACEAE ALGAE-2 2
TETRASPORACEAE ALGAE-2 2
VAUCHERIACEAE ALGAE-2 2
CHLOROCHYTRIACEAE ALGAE-2 3
DICTYOSPHAERIACEAE ALGAE-2 3
ULVELLACEAE ALGAE-2 3
CHARACIACEAE ALGAE-2 3
CHLORODENDRACEAE ALGAE-2 3
CHRYSOCAPSACEAE ALGAE-2 3
DUNALIELLACEAE ALGAE-2 3
OEDOGONIACEAE ALGAE-2 3
TRIBONEMACEAE ALGAE-2 3
CHLOROBOTRYDACEAE ALGAE-2 4
CHROMULINACEAE ALGAE-2 4
DASYCLADACEAE ALGAE-2 4
MICRACTINIACEAE ALGAE-2 4
MOUGEOTIACEAE ALGAE-2 4
TREUBARIACEAE ALGAE-2 4
ULVACEAE ALGAE-2 4
CHARACEAE ALGAE-2 5
CHLOROCOCCACEAE ALGAE-2 6
MESOTAENIACEAE ALGAE-2 6
SIPHONOCLADACEAE ALGAE-2 6
VOLVOCACEAE ALGAE-2 6
VALONIACEAE ALGAE-2 7
ZYGNEMACEAE ALGAE-2 7
CLADOPHORACEAE ALGAE-2 8
CODIACEAE ALGAE-2 9
HYDRODICTYACEAE ALGAE-2 9
EUGLENACEAE ALGAE-2 10
TRENTEPOHLIACEAE ALGAE-2 10
SCENEDESMACEAE ALGAE-2 11
OOCYSTACEAE ALGAE-2 12
PERANEMACEAE ALGAE-2 12
SELENASTRACEAE ALGAE-2 13
CHLAMYDOMONADACEAE ALGAE-2 15
PHACOTACEAE ALGAE-2 15
ULOTRICHACEAE ALGAE-2 17
CHAETOPHORACEAE ALGAE-2 21
DESMIDIACEAE ALGAE-2 27
PALMELLACEAE ALGAE-2 35
JSP Page
  • Search