Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

Checklist of Plants of India

Genus List of Volume 1
1,459 items found, displaying 1,201 to 1,400[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]
Name Volume Lower Taxa #
tipuana 1 1
swartzia 1 1
swainsona 1 1
simmondsia 1 1
thesium 1 6
scleropyrum 1 1
trigonella 1 11
trifolium 1 11
toxicopueraria 1 2
tibetia 1 2
thermopsis 1 2
teramnus 1 4
tephrosia 1 30
taverniera 1 1
tateishia 1 2
tadehagi 1 2
stylosanthes 1 8
strongylodon 1 2
spongiocarpella 1 2
spatholobus 1 6
spartium 1 1
sophora 1 12
sohmaea 1 5
smithia 1 18
sinodolichos 1 1
shuteria 1 1
sesbania 1 12
turbinicarpus 1 2
trichocereus 1 3
thelocactus 1 2
sulcorebutia 1 2
strombocactus 1 1
stenocereus 1 1
stenocactus 1 1
selenicereus 1 2
schlumbergera 1 2
thymophylla 1 1
tagetes 1 5
steirodiscus 1 1
triosteum 1 1
turgenia 1 1
tricholaser 1 1
trachyspermum 1 7
trachydium 1 2
torilis 1 4
tordyliopsis 1 1
tongoloa 1 2
tetrataenium 1 1
sivadasania 1 1
sium 1 1
sinocarum 1 10
seseli 1 6
semenovia 1 1
selinum 1 7
schulzia 1 1
tridax 1 1
tricholepis 1 15
tragopogon 1 5
tithonia 1 2
tibetoseris 1 1
thespis 1 1
taraxacum 1 91
tanacetum 1 19
synotis 1 23
synedrella 1 2
symphyotrichum 1 1
struchium 1 1
stevia 1 2
stenoseris 1 1
spilanthes 1 6
sphaeranthus 1 4
soroseris 1 7
sonchus 1 5
soliva 1 1
solidago 1 5
silybum 1 1
sigesbeckia 1 1
serratula 1 1
seriphidium 1 4
senecio 1 49
scorzonera 1 8
sclerocarpus 1 1
tilia 1 3
theobroma 1 1
tetrapleura 1 1
tara 1 1
tristania 1 1
syncarpia 1 2
schizolobium 1 1
trevesia 1 1
tetrapanax 1 1
ticanto 1 1
senna 1 38
senegalia 1 26
tristaniopsis 1 1
tribulus 1 5
seetzenia 1 1
tristellateia 1 1
stigmaphyllon 1 2
stixis 1 2
syzygium 1 93
thlaspi 1 6
tauscheria 1 1
stevenia 1 1
terminalia 1 21
solms-laubachia 1 12
smelowskia 1 2
sisymbrium 1 7
tetragonia 1 1
trianthema 1 2
sesuvium 1 2
sinapis 1 1
schouwia 1 1
tamarindus 1 1
sindora 1 1
schotia 1 1
sloanea 1 5
sycopsis 1 1
tetrameles 1 1
sinocrassula 1 1
triumfetta 1 10
trichospermum 1 1
sedum 1 18
turpinia 1 4
staphylea 1 1
schleichera 1 1
schizophragma 1 1
sterculia 1 16
tetrastigma 1 17
tiarella 1 1
toxicodendron 1 7
trichosanthes 1 23
thladiantha 1 2
swintonia 1 1
spondias 1 1
solenocarpus 1 1
semecarpus 1 8
searsia 1 4
solena 1 3
siraitia 1 1
sicyos 1 1
schizopepon 1 4
siphonodon 1 1
stauntonia 1 5
thomsonaria 1 4
sinopodophyllum 1 1
spiraea 1 36
thespesia 1 4
sorbus 1 19
sida 1 17
senra 1 1
sorbaria 1 2
sibbaldianthe 1 1
toona 1 7
turraea 1 1
sphaerosacme 1 1
soymida 1 1
tinospora 1 6
tinomiscium 1 1
sibbaldia 1 13
tiliacora 1 2
stephania 1 8
swietenia 1 2
shorea 1 5
stachyurus 1 1
ternstroemia 1 2
trivalvaria 1 3
smythea 1 5
scutia 1 1
turnera 1 3
trapa 1 4
triphasia 1 1
toddalia 1 1
tetradium 1 3
skimmia 1 3
tetracentron 1 1
sonneratia 1 8
triadenum 1 1
tetracera 1 4
trollius 1 3
tamarix 1 11
thalictrum 1 23
talinum 1 2
souliea 1 1
thylacospermum 1 2
stellaria 1 22
spergularia 1 2
spergula 1 3
silene 1 30
shivparvatia 1 9
scleranthus 1 1
stemonurus  1 1
schizotechium 1 3
securidaca 1 1
strombosia 1 1
schoepfia 1 3
sonerila 1 46
scolopia 1 7
suriana 1 1
tropaeolum 1 1
JSP Page
  • Search