Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

Checklist of Plants of India
ANNONACEAE
(Debika Mitra)

List of Lower Taxa of Volume 1
25 items found, displaying all items1
Name Volume Lower Taxa #
alphonsea 1 5
anaxagorea 1 2
annona 1 5
artabotrys 1 9
cananga 1 1
cyathocalyx 1 2
cyathostemma 1 2
desmos 1 9
fissistigma 1 8
friesodielsia 1 3
goniothalamus 1 12
huberantha 1 1
meiogyne 1 3
mezzettia 1 1
miliusa 1 28
mitrephora 1 5
orophea 1 11
phaeanthus 1 1
polyalthia 1 19
popowia 1 3
pseuduvaria 1 2
sageraea 1 5
trivalvaria 1 3
uvaria 1 13
xylopia 1 1
JSP Page
  • Search