Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

Checklist of Plants of India
Blumea belangeriana DC., Prodr. 5: 444. 1836.

Karnataka, Kerala, Maharashtra, Nagaland.
JSP Page
  • Search