Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

Checklist of Plants of India
Erythroxylum lanceolatum (Wight) Walp., Repert. Bot. Syst. 1: 407. 1842.
Sethia lanceolatum Wight, Ill. Ind. Bot. 1: 136. 1840.
Sethia erythroxyloides Wight, Ill. Ind. Bot. 1: 136. 1840.

Tamil Nadu.
JSP Page
  • Search