Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

Checklist of Plants of India
Curcuma aurantiaca Zijp, Recueil Trav. Bot. NĂ©erl. 12: 345. 1915.
Curcuma ecalcarata Sivar. & Balach., Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 41: 321. 1983.

Kerala, Meghalaya, Nagaland.
JSP Page
  • Search