Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

Checklist of Plants of India
Erythrocladia irregularis Rosenv., Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., 7.Raekke,, Naturv. og Math. 7: 72, figs. 11,12. 1909.

Tamilnadu (Mahabalipuram).
JSP Page
  • Search