Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

Checklist of Plants of India
mazosia A.Massal. Massalongo, Neagen. Lich.: 9. 1854.

List of Lower Taxa
7 items found, displaying all items1
Name Volume
Mazosia bambusae 0
Mazosia lueckingii 0
Mazosia melanophthalma 0
Mazosia paupercula 0
Mazosia phyllosema 0
Mazosia rotula 0
Mazosia tumidula 0
JSP Page
  • Search