Botanical Survey of India | Flora of India

JSP Page

eFlora of India

Genus List for Volume 23 102 items found, displaying all items1
Name Volume Lower Taxa #
Acalypha 23 14
Actephila 23 1
Agrostistachys 23 2
Alchornea 23 3
Aleurites 23 1
Andrachne 23 1
Antidesma 23 15
Aphragmus 23 1
Aporosa 23 7
Arabidopsis 23 9
Arceuthobium 23 2
Baccaurea 23 4
Balakata 23 1
Balanophora 23 7
Baliospermum 23 2
Bischofia 23 1
Blachia 23 3
Blumeodendron 23 2
Breynia 23 3
Bridelia 23 12
Buxus 23 5
Chaetocarpus 23 1
Champereia 23 0
Chrozophora 23 4
Claoxylon 23 9
Cleidion 23 2
Cleistanthus 23 8
Cnesmone 23 1
Codiaeum 23 1
Croton 23 18
Dalechampia 23 4
Daphniphyllum 23 2
Dendrophthoe 23 5
Dimorphocalyx 23 4
Doryxylon 23 1
Drypetes 23 21
Dufrenoya 23 4
Elytranthe 23 5
Endospermum 23 3
Epiprinus 23 1
Euphorbia 23 97
Excoecaria 23 7
Falconeria 23 1
Flueggea 23 2
Ginalloa 23 2
Givotia 23 1
Glochidion 23 22
Helicanthes 23 1
Helixanthera 23 11
Hevea 23 1
Homonoia 23 3
Hura 23 1
Hymenocardia 23 1
Jatropha 23 12
Koilodepas 23 1
Korthalsella 23 1
Lasiococca 23 2
Leptopus 23 4
Macaranga 23 10
Macrosolen 23 3
Mallotus 23 17
Manihot 23 2
Margaritaria 23 1
Megistostigma 23 1
Meineckia 23 5
Mercurialis 23 1
Microstachys 23 1
Mischodon 23 1
Monadenium 23 1
Neoscortechinia 23 1
Ostodes 23 1
Osyris 23 1
Pachystylidium 23 1
Paracroton 23 2
Pedilanthus 23 1
Phacellaria 23 1
Phyllanthus 23 57
Plukenetia 23 1
Putranjiva 23 1
Pyrularia 23 1
Rhopalocnemis 23 1
Ricinus 23 1
Santalum 23 1
Sarcococca 23 4
Sauropus 23 12
Scleropyrum 23 1
Scurrula 23 15
Shirakiopsis 23 1
Simmondsia 23 1
Sphyranthera 23 2
Suregada 23 2
Symphyllia 23 1
Synadenium 23 1
Taxillus 23 14
Thesium 23 6
Tolypanthus 23 3
Tragia 23 7
Trevia 23 1
Triadica 23 2
Trigonostemon 23 5
Vernicia 23 3
Viscum 23 15
JSP Page
  • Search